Hivatásos kishajó vezetői képzés

Hivatásos képesítésre annak van szüksége, aki „dolgozni” szeretne hajóval (egyesületi edző, oktató, szkipper, vízitaxi, stb.) A hivatásos kishajós képesítés megszerzésének feltétele a kedvtelési célú képesítés megléte.

Vitorlásiskolánkban egész évben folyamatosan lehet hivatásos képzésre jelentkezni. Az elméleti képzés távoktatásban történik, a gyakorlati képzés dátumai, valamint a gyakorlati vizsgák időpontjai megegyeznek a honlapunkon feltüntetett kedvtelési tanfolyam- és vizsga időpontokkal.

A vizsgára való jelentkezés általános feltételei:

 • Vizsgánként változó életkor (18 és 21 év között)
 • Előírt iskolai végzettség: általános iskolai végzettség
 • Érvényes „Hajós Szolgálati Könyv” benne
 • Igazolás az egészségügyi alkalmasságról.
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Befizetett vizsgadíj + szolgálati idő leigazolásának díja
 • 2 db fénykép leadása

A vizsgára való jelentkezés speciális feltételei:

 • A szükséges szolgálati idő megléte (megszerzendő képesítésenként változó) Hajós Szolgálati Könyvben igazolva. Ezt -igény esetén- Képzőszervünk intézi.
 • Vonalvizsgához szükséges megtett utak, ill. hajózási idő igazolása (8 hegymeneti és 8 völgymeneti út, tavakon 180 nap szolgálat megléte) Hajós Szolgálati Könyvben igazolva.
 • A szükséges szakmai előképzettség igazolása (bizonyos vizsgák elengedhetők ez alapján)
 • A megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb hajós képesítések bemutatása (pld. kedvtelési célú azonos hajóra érvényes képesítés)
 • Jóváhagyott képzésben történt eredményes részvétel igazolása (minden olyan képesítés esetén, ami önálló vezetésre jogosít)

A távoktatás menete

A távoktatási rendszer lényege, hogy a hallgató önállóan készül fel a tesztvizsgára, maga osztja be az idejét. A képzés nincs helyhez és időhöz kötve, akár otthonról egy internettel ellátott számítógépről fel lehet készülni a hatósági vizsgára megfelelő tananyag és konzultációs lehetőség felhasználásával.
A számítógépet és az internet hozzáférést a hallgatónak kell biztosítani, a tananyag benne foglaltatik a képzés díjában.

A kötelező felkészülési idő három hét.

Amennyiben a jelentkezés a legközelebbi vizsga időpontját megelőző 21 napon belül történik, a hallgató csak az azt követő vizsgán vehet részt.

A vizsga

A Holovits Vitorlásiskola távoktatós hallgatói a Nemzeti Közlekedési Hatóság épületében, a Váci út 188.-ban tehetnek elméleti vizsgát minden hónap első csütörtökén, vagy a hajózási szezonban bármelyik balatonföldvári kihelyezett vizsgánkon a gyakorlati vizsgával együtt. Az elméleti vizsga a szóbeli Vonalismeret vizsgával indul, majd a papír alapú tesztek következnek. A gyakorlati oktatás egybeesik a Holovits Vitorlásiskola honlapján meghirdetett balatonföldvári tanfolyamok időpontjaival, azokból a hallgató előzetes egyeztetést követően tetszőlegesen választhat.

A kereseti célú vitorlás kishajós elméleti vizsgát tenni szándékozó hallgatóknak az alábbi tárgyakból kell felkészülni és a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgabizottsága előtt tesztvizsgát írni:

 1. Hajózási Szabályzat
 2. Vitorlázás elmélet
 3. Hajóvezetéstan
 4. Hajóelmélet, hajók szerkezete és építése hajógéptan
 5. Elsősegélynyújtás, környezet- és tűzvédelem
 6. Földrajz, vízrajz, meteorológia
 7. Jogi ismeretek és képesítési rendeletek
 8. Vonalismeret (szóbeli vizsga)
 9. Szakmai nyelv (német vagy orosz) Csak a Dunára.
 10. Amennyiben valaki azonos hajótípusra szerzett kedvtelési célú képesítéssel rendelkezik, melyet 2013 július előtt szerzett, a fenti listán PIROSSAL jelölt tárgyakból NEM KELL VIZSGÁZNI!

A vizsga

Vitorlásiskolánk ingyen biztosít valamennyi távoktatásra befizetett hallgatójának 30 napos hozzáférést a tesztvizsga.hu oldalhoz, melynek felületén –internet segítségével- önállóan felkészülhetnek a hatósági vizsgára. A Vonalismeret tantárgy személyes konzultáció keretében kerül leadásra, a többi tantárgy elsajátításához a tesztvizsga.hu által biztosított tananyag és gyakorló tesztek adnak segítséget.

JELENTKEZZ MOST

JELENTKEZZ MOST